editia curenta - Anul XII, nr. 3, 2019 - Apare lunar
prima pagina | despre noi | arhiva | aboneaza-te | contact

Liviu Voinea despre aurul României, pe cale să se ”topească”

liviuvoinea_aa.jpg

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră pentru a lămuri câteva chestiuni care au fost ridicate în dezbaterea publică privind rezervele de aur ale României.

În ziua în care mi-am început mandatul de Viceguvernator al BNR, am urmat recomandarea domnului Guvernator și am coborât în tezaurul Băncii Naționale unde este depozitată o parte din rezerva de aur.

Am vrut să văd cu ochii mei aurul din rezervă. Și asta pentru că aurul are o simbolistică specială, nu doar pentru băncile naționale, dar mai ales pentru națiunile care au fost uneori văduvite de el în istorie, așa cum este și cazul României.

Înainte de criză, de exemplu, când Banca Elveției a vândut jumătate din rezerva sa (1300 tone), la un preț care era de 4 ori mai mic decât prețul din prezent, unii credeau că aurul e o marfă ca oricare alta, că boom-ul de pe piața mărfurilor este structural și că prin comparație cu alte active randamentul aurului este prea mic pentru a justifica păstrarea sa.

De la renunțarea la etalonul aur, aurul nu mai este într-adevăr o ancoră monetară, dar rămâne o garanție în tranzacțiile internaționale și un activ de refugiu în vremuri de criză. De aceea și prețul său a crescut mult după criza din 2008-2009.

Câte rezerve de aur avem?

Avem în prezent 103697 kilograme și 790 grame de aur fin. Pentru că evidența aurului se ține la gram, evident. O cifră mai rotundă: 103,7 tone de aur. Este mult sau puțin? Depinde. Tot stocul de aur din lume e circa 150 mii tone, din care aproximativ un sfert se găsește în rezervele băncilor centrale. Față de alte bănci din regiune, avem un stoc mai mare de aur. Față de sfârșitul anului 1989, când rezerva era de 66,4 tone, ea a crescut cu 37,3 tone – deci cu mai mult de 50%.

Această evoluție pozitivă s-a datorat unei strategii de creștere a rezervelor internaționale ale României la un nivel adecvat. Acest lucru a fost necesar în vederea asigurării garanției asupra solvabilității externe, plății la termen a serviciului datoriei externe contractate, atenuării eventualelor dezechilibre conjuncturale și temporare ale deficitelor balanței de plăți (nivel de adecvare a rezervei valutare care să acopere cel puțin trei luni de importuri), stabilizării și consolidării monedei naționale. Începând cu 1994, politica de stabilizare și de consolidare a monedei naționale a fost de a implementa o serie de măsuri care au vizat:

 • elaborarea Programului de creștere a rezervei internaționale
 • efectuarea operațiunilor de conversie a cantității de argint excedentare în aur fin
 • operațiunile de transfer de aur din tezaurul central în contul de la Banca Angliei

-Programul de creștere a rezervei internaționalepentru anul 1994 avea în vedere: finanțare externă de la FMI (629 mil. dolari) și G-24 (150 mil. dolari), cumpărări nete pe piața valutară, conversia unei cantități de aproximativ 300 de tone de argint în aur, valorificarea disponibilităților valutare prin plasamente pe termen scurt și eventuale operațiuni de arbitraj valutar.

- La începutul anului 1994 a fost efectuată o evaluare a stocului de argint din tezaurul central al BNR și a necesarului de consum al economiei românești. Creșterea semnificativă a producției a determinat creșterea semnificativă astocului de argint1.

- În condițiile în care stocul de siguranță necesar a fi păstrat în tezaur era de circa 70-80 de tone, menținerea în stocul BNR a circa 400 de tone de argint peste stocul de siguranță nu se justifica din punct de vedere economic, întrucât argintul nu este recunoscut pe plan internațional ca activ de rezervă și ar fi fost mult mai greu de utilizat drept garanție în eventuale tranzacții financiar-valutare. În plus, din anul 1972, o bună parte din argintul tezaurizat nu mai avea calitatea degood delivery2, ceea ce împiedica tranzacționarea sa pe piețele de metale prețioase.

- În acest sens s-a decis creșterea stocului de aur prin conversia cantităților excedentare de argint. Acest fapt a avut ca rezultat îmbunătățirea structurii rezervelor în metale prețioase ale României, în sensul creșterii rezervelor internaționale.

- În cadrul operațiunilor de conversie, BNR a avut în vedere și a reușit, începând cu 1996, să obțină recunoașterea calității degood deliverypentru lingourile din argint românești, calitate pe care statul român o pierduse în anul 1972.

- Aurul depozitat în străinătate, obținut din conversia argintului și nu numai, a avut o contribuție esențială în operațiunile structurate de finanțare a necesarului imediat de lichiditate, astfel încât România a putut să onoreze la termen toate obligațiile externe și să evite intrarea în incapacitate de plată, fără să reducă rezervele valutare.

- Operațiunile de finanțare au fost structurate astfel încât s-a menținut dreptul de proprietate asupra cantității respective de aur, precum și posibilitatea raportării acestuia în nivelul rezervelor internaționale.

La ce folosește acum rezerva de aur?Ea folosește la ce folosea și înainte: la asigurarea și menținerea credibilității externe a țării ca partener solvabil.

Trebuie să înțelegem rostul rezervei de aur. Nu se mai fac plăți în aur, ci în valută. Dar aurul este garanția că aceste plăți se bazează pe ceva. Rezervele de aur fac parte din rezervele internaționale. În prezent rezervele de aur reprezintă 10,1% din rezervele noastre internaționale, și în perioada 2005-2018 au variat ca pondere între 7 și 10% în funcție atât de creșterea rezervelor valutare, cât și de creșterea prețului aurului. Cantitatea de aur din rezervă nu s-a schimbat decât marginal din 2007 până în prezent, dar valoarea ei a crescut de la 1,6 miliarde euro în 2007 la 3,7 miliarde euro în decembrie 2018.

Rezervele internaționale, din care fac parte și rezervele de aur, reprezintă garanția supremă pe baza căreia primim un rating de țară mai bun și pe baza căreia ne putem împrumuta pe piețele externe. Cunosc importanța rezervelor internaționale pentru că am semnat ca ministru pentru buget o serie de emisiuni internaționale de eurobonduri în euro și dolari și pentru că am obținut în mandatul meu reintrarea României în categoria recomandată pentru investiții, atunci când agenția de rating S&P a crescut ratingul la BBB- în mai 2014. Numeroși indicatori ai agențiilor de rating se referă la rezervele internaționale brute și nete, gradul de acoperire cu importuri, gradul de acoperire cu obligații de plată pe termen scurt etc. Cunosc aceste lucruri și pentru că Banca Națională lucrează îndeaproape cu Ministerul Finanțelor Publice în pregătirea și realizarea tuturor emisiunilor internaționale de eurobonduri, facem împreună toate materialele care se prezintă investitorilor, ne punem numele și garanția pentru aceste împrumuturi, iar ultima semnătură pe aceste împrumuturi de miliarde de euro și de dolari este semnătura Guvernatorului; ultimul document pe care îl cer piețele internaționale înainte de lansarea unei emisiuni de eurobonduri este garanția Băncii Naționale. Această garanție este cu atât mai valoroasă cu cât se bazează pe o rezervă importantă.

Fac o paranteză pentru a spune că în creșterea rezervelor valutare ale României în ultimii zece ani – pentru că ele au crescut cu aproximativ 8 miliarde de euro față de perioada anterioară crizei – un rol esențial l-a avut împrumutul de la FMI din 2009. Am spus de la FMI pentru că numai acesta este destinat exclusiv consolidării rezervelor. Și am spus din 2009 pentru că din acordurile din 2011 și 2013 nu s-a mai tras niciun ban. Reamintesc că împrumutul a fost integral rambursat de către BNR și cu toate acestea nivelul rezervelor nu s-a mai diminuat semnificativ, ceea ce arată preocuparea de consolidare a acestora. Remarc și rolul constituirii la MFP a unui asa numit buffer în valută – care face parte tot din rezerva internațională a României. Acesta a fost introdus prin acordul cu FMI, a inceput să fie constituit la sfârșitul anului 2010, a fost consolidat gradual, a ajuns în 2013-2014 la un nivel optim și continuă să fie în vigoare nu doar prin Legile de aprobare a Scrisorilor de Intenție cu FMI, ci și printr-un Ordin de Ministru pe care l-am semnat în 2013, în perioada în care un acord cu FMI se încheiase și acordul nou nu se semnase încă. Utilitatea acelui buffer a fost dovedită de mai multe ori în situații de criză pe piețele emergente. Desigur, aceia sunt bani albi pentru zile negre și nu trebuie cheltuiți pentru pensii și salarii (nici nu este voie), nici nu trebuie epuizați prin plata serviciului datoriei fără a fi puși la loc prin alte împrumuturi. Chiar dacă pare costisitor să te împrumuți preventiv, este cu siguranță mai ieftin decât să te împrumuți atunci când ai cu adevărat nevoie și piețele te penalizează cu o primă de risc mai mare.

Datorită importanței rezervei internaționale, cea mai mare parte a acesteia nu se ține în țară. Probabil că nu vă imaginați că avem 33 miliarde euro în subsolul BNR. Rezerva internațională, ca să conteze, trebuie să poata fi verificată și certificată independent. Acesta este rolul marilor bănci internaționale și rolul băncilor centrale din alte țări. Iar în ce privește rezerva de aur, aurul trebuie să fie standardizat, recunoscut și disponibil.

Așadar, este toată rezerva în țară?Nu, și este bine că este așa. De cel puțin trei ori în istorie faptul că aveam toată rezerva de aur în România a creat o serie de probleme: înstrăinarea tezaurului – 91,48 tone aur în 1916 și 1917; perioada dintre 1947 și 1955, când rezerva a scăzut cu 192,2 tone pentru compensații de război – în special anul 1952 când scăderea este de 129,25 tone; anul 1986, când s-au vândut 78,5 tone de aur, reprezentând două treimi din rezervă, pentru plata datoriei publice. De asemenea, în 1944 au fost necesare eforturi deosebite pentru ascunderea rezervei de aur, reprezentând 192,3 tone aur, mai întâi în pivnița Mănăstirii Tismana și mai apoi în peștera de lângă Mănăstire. Această cantitate reprezenta întreaga rezervă ținută în țară, și ea a fost integral readusă în București, la gram, în 1947. Tot integral a fost returnată și rezerva de aur pe care Polonia ne-a încredințat-o în 1939, reprezentând 2,7 tone de aur; și aceasta a fost depozitată la Tismana și returnată în 1947.

La sfârşitul anului 1944, stocul de aur al BNR însuma 237,6 tone aur - din care 47,3 tone în străinătate (Londra, Elveția și New York) - ceea ce arăta că există o continuitate în comportamentul băncilor centrale, care și atunci, ca și acum, nu-și păstrau rezerva metalică într-un singur loc. Distribuția repartizării rezervei metalice la bănci de prestigiu din străinătate se face pentru a garanta plățile și poziția internațională a țării respective. Chiar și regimul comunist a ținut o parte a rezervei în străinătate. De exemplu, în 1971, chiar înainte de declanșarea crizei petrolului și de sfârșitul etalonului aur, 47% din rezerva de aur de 95,7 tone era depozitată în străinătate. La sfârșitul anului 1989 toată rezerva, de 67 de tone, era însă în țară.

Ce parte din rezervă este astăzi în străinătate?Circa 60% (mai precis 59% sau 61245 kg și 50 grame) este la Banca Angliei, la Londra, pe strada Threadneedle, în custodia noastră.

 • În vederea pregătirii pentru a face față unor eventuale șocuri financiare adverse în perioade de criză sau în situația restrângerii accesului la piețele internaționale de capital (fapt care s-a și întâmplat în anul 1999) și pentru a se implementa un management activ al rezervei în metale prețioase s-a decis consolidarea stocului de aur depozitat în străinătate, similar practicii majorităţii băncilor centrale europene ce deţin rezervă de aur.
 • Acest lucru a fost realizat prin operațiunile de transfer de aur fizic din anii 1999 și 2002 (acesta fiind ultimul).
 • Administrarea de către Banca Națională a României a rezervei de aur se realizează în baza Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și are la bază principiile consacrateîn practica internațională, adică siguranța, lichiditatea și performanța investițiilor.
 • Contul de aur deținut de BNR la Banca Angliei este un cont alocat, respectiv lingourile aflate în custodie pot fi identificate în orice moment, după numărul unic al barei, greutate și titlul de fineţe al aurului. Efectuarea de operaţiuni printr-un astfel de cont se realizeazănumai în baza instrucţiunilor transmise de BNR către Banca Angliei, aurul deținut în acest cont neputând fi utilizat de către custode. Acest cont a fost deschis înainte de anul 1990, ulterior fiind utilizat în contextul administrării active a rezervei de aur.

S-a utilizat ca instrument în cadrul activităţii de administrare a rezervei de aur depozitul la termen. Aceste plasamente au fost efectuate cu contrapartide eligibile, specializate în astfel de operaţiuni şi se încadrau în parametrii de risc aprobați la acel moment de către conducerea BNR pentru administrarea rezervelor internaționale. Oricum, BNR nu putea plasa în depozite decât o parte din rezerva de aur menţinută la Londra din cel puţin două considerente: menţinerea în permanenţă a expunerii totale la riscul de contrapartidă la un nivel acceptabil; menţinerea în permanenţă a unui nivel adecvat de lichiditate pe ansamblul deţinerilor de aur, care să faciliteze obţinerea în timp util şi la un cost rezonabil - în caz de urgenţă - a unui împrumut extern, dimensionat corespunzător.

 • Fenomenele de criză și conflictele deschise din diferite zone ale lumii din ultimii ani au readus piața aurului în plan central. Fluctuațiile stocurilor de aur ale statelor lumii sunt influențate în continuare de ciclurile și evenimentele economice și politice mondiale, iar prețul aurului rămâne cel mai bun barometru al climatului economic și politic din lume.
 • Începând cu anul 2010, abordarea băncilor centrale în ceea ce privește rezervele de aur s-a schimbat și s-a reflectat în reducerea vânzărilor efectuate de către băncile centrale, ba chiar în creșterea cumpărărilor, chiar dacă la un preț mai ridicat. Acest fenomen se poate observa atât la nivelul unor state europene (în 2018 Ungaria a crescut rezervele de aur de la cca 3 tone la cca 30 tone, în timp ce Polonia a crescut rezervele de aur de la cca 104 tone la cca 125 tone), cât și în state emergente din America Latină, Orientul Mijlociu și Asia. Aurul tinde să își recâștige rolul strategic în activitatea de administrare a rezervelor internaționale, fiind unul dintre puținele active acceptate fără rezerve în obiectivele investiționale ale băncilor centrale.
 • Totodată, ca urmare a crizei financiare și a creșterii riscurilor geopolitice, s-a manifestat o tendință de revizuire a politicii unor bănci centrale în ceea ce privește depozitarea aurului, prin relativaechilibrare a distribuției rezervelor de aurîntre plasarea în străinătate și păstrarea în țară.
 • Autoritățile monetare din Germania, Olanda și Austria sunt printre principalele care au anunțat, într-un mod transparent, programe de echilibrare a distribuției rezervelor de aur între locațiile din străinătate și din țară, prin repatrierea unei părți a rezervelor de aur depozitate în afara granițelor. Cu toate acestea, rezerva de aur a Olandei a crescut de la 11% în țară (în 2014) la doar 31% (2017). Argumentele oferite în favoarea acestor decizii au avut la bază diversificarea riscului, în condițiile în care aceste state aveau mai mult de 70% din rezerva de aur în străinătate.

BNR informează transparent asupra stocului rezervelor internaționale, inclusiv rezerva de aur, în fiecare lună, în comunicatul de presă privind rezervele internaționale și de asemenea prin Raportul Anual care se trimite Parlamentului. Am deschis acum doi ani și jumătate și Muzeul Aurului de la Tismana, care merită vizitat, ca și muzeul BNR din strada Doamnei.

BNR urmărește în continuare menținerea unei abordări prudente și echilibrate în privința rezervei de aur.

1de la 89,49 tone în 1968, la 485,8 tone în 1993
2Standard pentru lingourile de aur și argint, a cărui respectare permite tranzacţionarea acestora în orice moment, fără a fi necesară verificarea caracteristicilor (greutate, dimensiune, fineţea metalului preţios).

Salveaza acest articol   del.icio.us | digg.com | slashdot.org | technorati.com | reddit | facebook | stumbleupon

 

nume foto

Oferte litoral Romania

 

 

bcr_sm.jpg
BCR, banca țării, a obținut un profit net de peste 1,2 miliarde de lei (258 milioane euro) în 2018, în creștere cu 80% față de anul precedent, pe baza rezultatului operaţional solid, a costurilor de risc reduse şi a performanțelor ridicate pe toate liniile de business. Cei puternici, nu se tem de ”taxa pe lăcomie” !
Sergiu_Manea_CEO_BCR.JPG
carduri_raiffeisen_jpg.png

Raiffeisen Bank a depasit pragul de 500.000 de carduri de credit, iar o alta noutate implementata in noiembrie este acordarea pe loc a cardurilor de credit in agentiile bancii sau in locurile special amenajate (cum sunt birourile mobile din magazinele eMag).        
 -----------------------------------------         

gettyimages_161098010_640x640.jpg

UPDATE: S&P confirmă la ”stabil” perspectiva ratingului pentru România. Se confirmă, încă o dată, că ratingul unei țări este similar cu ratingul celei mari mari bănci comerciale din sistem, respectiv BCR, banca țării, carea obținut un profit net de peste 1,2 miliarde de lei (258 milioane euro) în 2018, în creștere cu 80% față de 2017, pe baza rezultatului operaţional solid, a costurilor de risc reduse şi a performanțelor ridicate pe toate liniile de business.Standard & Poors’s, agenție de rating a riscului de credit, a păstrat la BBB- ratingul de țară al României, sub pretextul că mai așteaptă două săptămâni să vadă ce se întâmplă în țară. Normal să aștepte, când președintele Klaus Iohannis refuză să promulge Legea Bugetului.        
------------------------------------------        
Raiffeisen Bank lansează campania de comunicare a fondului
de pensii facultative (pilon 3) Raiffeisen Acumulare, încă o inițiativă care se adaugă celor din 2018: creșterea numărului de agenți de marketing (iunie 2018) și scăderea comisionului de
administrare (octombrie 2018).(mai mult la Bănci și macro)
raiffeisen_acumulare_pensii_p_f.jpg
raiffeisen_02.jpg

Powered by
alsys_data1.jpg
alsystravel_logo.jpg

Transferurile financiare pentru postările publicitate pot fi făcute
în contul RO64 RNCB 0281090594410001, BCR Floreasca - Media News Net SRL, J40/16178/29.08.2007, C.I.F. RO 22329021. Veți primi factura în format electronic. Va rugam semnalați transferul financiar la adresa breakingnewsjournal77@gmail.com  Tel. 0722.601.195


www.besthotels.ro
www.pensiunivaleaprahovei.ro
www.pensiunideltadunarii.ro
www.konkurs.ro
www.HelloRomania.eu
http://www.hotel-dana.ro/ro/index.htm
http://www.hotelsplendid.ro/
www.besthotels.ro

"TOP 10 AGENTII" - luna februarie       

EXIMTUR
-
afaceri corecte
PARALELA 45
- oferta superdiversificata
CHRISTIAN TOUR
- agresivitatea promovarii
SIMPA TURISM
- grija pentru tabere de vacanta
ROMANTIC TRAVEL

- poezia ofertelor
EUROLINES
- organizarea nemteasca
TRAVEL PLANNER
- perseverenta in calitate
ANA HOTELS
- luxul ofertelor SPA
TRANSILVANIA TRAVEL
- desprinderea de conventional
SINDROMANIA
- traditie in grija pentru sanatate

Pomme_dOr1.jpg
www.infotravelromania.ro
www.ulisetour.ro
www.pensiunideltadunarii.ro
http://www.mccc.mc/
http://www.romantictravel.ro
www.ramadaresortbudapest.hu
www.travelplanner.ro      

Miliardarii rusi se vor relaxa pe o insula privata

Miliardarii rusi vor putea locui pe propria insula nenaturala in Marea Neagra, informeaza site-ul postului de televiziune britanic Sky News. Constructia va incepe anul viitor pe o ampla si luxoa... mai multe detalii

Schimbări în managementul DPD

  DPD Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de coletarie si curierat expres, anunta schimbari strategice in echipa de conducere. Danail Danailov, membru al C... mai multe detalii

Grupul VELUX câștigă aurul la prestigioasa competiție internațională EPICA Awards

Grupul VELUX câștigă aurul la prestigioasa competiție internațională EPICA Awards, singurul premiu creativ jurizat de jurnaliști, pentru campania intitulată „The Indoor Generation - Ge... mai multe detalii

Alfredo Seafood obține certificarea MSC

Alfredo Seafood,una dintre cele mai importante marci din Romania, sub a carei denumire sunt importate si distribuite produse din peste si fructe de mare, anunta obtinerea certificarii MSC (Marit... mai multe detalii

Penalitățile comerciale pot fi supuse TVA

Companiile care închiriază proprietăți sau prestatorii de servicii pe bază de abonament precum:telecomunicațiile (telefonie, internet, televiziune), utilitățile publice, publicațiile e... mai multe detalii

Tren direct Cluj-Viena, din 9 decembrie

De duminică circulă un tren direct între Cluj şi Viena şi vestea este bună, fiindcă România este tot mai izolată din punct de vedere feroviar şi trenurile internaţionale sunt în declin.... mai multe detalii

Propunerea Directivei UE. Impozitarea activitaților digitale

Autor: Alexander Milcev, Partener, Liderul Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România La nivel european, asistăm la o dezbatere aprinsă între statele membre pe pr... mai multe detalii

AmCham cere retragerea OUG propusa de MFP

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania) a anunţat, miercuri, că solicită retragerea imediată a proiectului de Ordonanţa de Urgenţă privind noile măsuri fiscale anuntaţe ... mai multe detalii

Acțiunile Erste Bank și Raiffeisen Bank, prăbușire la Bursă

Acțiunile proprietarului BCR, grupul austriac Erste Group Bank AG, și cele ale rivalului Raiffeisen Bank International se depreciază puternic miercuri, după măsurile anunțate de Guvernul Rom... mai multe detalii

Guvernul mdifică pragul dobanzii raprtat la ROBOR

Activele băncilor vor fi impozitate dacă nivelul ROBOR va depăși nivelul de 2% a anunțat, vineri, premierul Viorica Dăncilă, în ședința de guvern în care a fost aprobată ordonanța cu&n... mai multe detalii

CC investigheaza bancile comerciale

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație la băncile comerciale pentru a vedea dacă între acestea există înțelegeri ilegale privind concurența pe piața liberă. CC a făcut public... mai multe detalii

CTP castiga premiul Best Warehouse Developer

CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, isi reconfirma pozitia de lider al pietei loca... mai multe detalii

Bancpost nu mai există

De la 1 ianuarie 2019, Bancpost nu mai există, după ce a post preluată prin fuziune prin absorbție de Banca Transilvania. Managementul BT a dat un mesaj clienților. „Suntem bucu... mai multe detalii

Rezervele internaíonale ale României, 36,8 miliarde euro

La 31 decembrie 2018, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 33.065 milioane euro, față de 32.531 milioane euro la 30 noiembrie 2018. În cursul lunii au... mai multe detalii

Monede dedicate preluării președinției UE

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de07  ianuarie 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul ... mai multe detalii

Directorul Băncii Mondiale a demisionat

Jim Yong Kim si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Bancii Mondiale, pentru a lucra in sectorul privat. Informatia a fost confirmata de surse citate de publicatiile The Gu... mai multe detalii

INS a revizuit dinamica de creștere a economiei

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în sus, vineri, de la 4,3% la 4,4%, pe seria brută, creşterea economică din al treilea trimestru al anului trecut, faţă de aceeaşi perioa... mai multe detalii

Mastercard, amendată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a amendat Mastercard cu 570,56 milioane de euro pentru că a limitat posibilitatea comercianţilor de a beneficia de condiţii mai bune oferite de băncile stabilite în altă pa... mai multe detalii

ANAF declanșează operațiunea ”Iceberg”

”Operaţiunea „Iceberg” se va desfăşura pe întreaga durată a anului 2019 şi presupune intensificarea controalelor şi eficientizarea derulării acestora la companiile mari, cu scopul ... mai multe detalii

Activitatea Consiliului Concurenței în 2018

INVESTIGAŢII DECLANŞATE • În 2018 au fost declanşate 16 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, cu trei mai puține față de anul precedent şi, în acelaşi t... mai multe detalii

Isărescu: Vreți dobânzi mai mici ? S-o credeți voi !

Guvernatorul Mugur Isărescu este chestionat de senatorul ALDE Daniel Zamfir pe tema ROBOR. Zamfir îl întreabă pe Isărescu dacă indicatorul ROBOR a fost manipulat de către bănci. Isăre... mai multe detalii

Isărescu și pitpalacii TV

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și-a arătat adevărata față, în ceea ce privește respectul său pentru presă. Isărescu despre Vâlcov: ”Se duce la televizor, sunt acol... mai multe detalii

Raiffeisen Acumulare, cel mai performant fond de pensii

La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2019, eveniment organizat de Bursa de Valori Bucuresti, Raiffeisen Acumulare a primit titlul de „Cel mai performant fond de pensii private Pilon III”. F... mai multe detalii

Au fost aprobate normele metodolocice la ”Prima Casă”

Ministerul Finanţelor Publice şiMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) au adoptat normele metodologice de aplicare aLegii pentru modificarea şi completarea... mai multe detalii

Nou președinte executiv la BCR Leasing

BCR Leasing va avea, din 15 martie a.c., un nou președinte executiv, Vlad Vitcu urmând să preia această poziție. Cu o experiență de 20 de ani în industria financiar-bancară, Vlad Vit... mai multe detalii

Studiu CRBE

În 2018 au fost livrați 431.000 m², dintre care 50% sunt situați în București;  Rata de neocupare a atins 3,7%, iar cele mai multe spații livrate au fost ocupate de companii d... mai multe detalii

City Grill a preluat Becker Brau

Grupul City Grill, cel mai important grup românesc de restaurante din piața locală, face un pas important pentru extinderea în centrul Bucureștiului prin preluarea spațiului fostei berării... mai multe detalii

Renovarea Sucursalei BNR Constanța

... mai multe detalii

Inscrie-te pentru newsletter

Aboneaza-te acum!