editia curenta - Anul XII, nr. 3, 2019 - Apare lunar
prima pagina | despre noi | arhiva | aboneaza-te | contact

Isărescu la CEPS Ideas Lab (Bruxelles)

media_154988201417689400.jpeg

Este un privilegiu deosebit să particip la reuniunile anuale ale Centrului pentru Studii Politice Europene (CEPS), într-un moment de maximă importanță pentru Uniune. Desigur, mă gândesc și la alegerile pentru Parlamentul European, dar nu numai. După cum reiese din tema reuniunii de anul acesta, noi, în calitate de cetățeni europeni, trebuie să facem alegerile corecte, astfel încât viitorul Uniunii să fie asigurat de continuarea proiectului care a promovat permanent pacea și reconstrucția economică după cel de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre același proiect care a ajutat țările central și est-europene să „revină în Europa” după căderea Zidului Berlinului.

Centrul pentru Studii Politice Europene reprezintă un excelent cadru pentru dezbaterea provocărilor uriașe cu care se confruntă Uniunea noastră la momentul actual. CEPS reunește oficiali de rang înalt din instituții ale UE și din guverne naționale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile și ai cercurilor de afaceri. Mă adresez dvs. nu numai în numele Băncii Naționale a României, ci și ca reprezentant al unei țări care deține președinția rotativă a Consiliului UE. Îmi exprim încrederea că vom fi capabili să ne îndeplinim mandatul și să promovăm proiecte importante pentru Uniune.

Permiteți-mi ca, în minutele pe care le am la dispoziție, să insist asupra unor aspecte de natură economică.

Dezbaterea noastră este cu atât mai importantă cu cât are loc într-un moment de relativă încetinire a creșterii economice la nivel european și de eroziune a multilateralității, precum și de propagare a conflictelor comerciale. Perspectiva unui Brexit fără un acord între părți este foarte supărătoare pentru noi toți și încă sper foarte mult ca un astfel de deznodământ să fie evitat. Totodată, este momentul să ajungem la un consens cu privire la cadrul financiar multianual, astfel încât provocările serioase cu care se confruntă Uniunea (protecția frontierelor, atacurile cibernetice, schimbările climatice, conflictele din zone mai apropiate sau mai îndepărtate etc.) să se concilieze cu necesitatea de a menține coeziunea Uniunii și de a evita fragmentarea în continuare a acesteia.

De asemenea, am încredere că liderii UE vor avea o abordare echilibrată a principalelor vulnerabilități instituționale și de politică din zona euro. Menționez acest aspect întrucât România, la fel ca alte state care nu fac parte din zona euro, este obligată prin tratatele de aderare la UE să adopte, în cele din urmă, moneda unică. Și sperăm că acest lucru se va întâmpla într-un viitor nu foarte îndepărtat. În acest sens, aș dori să menționez că, recent, au fost finalizate două documente importante în vederea aderării României la zona euro (un raport analitic și un plan de acțiune), care sunt în atenția partidelor politice și a Parlamentului pentru a fi examinate și aprobate. Am fost unul dintre vicepreședinții Comisiei Naționale care a coordonat finalizarea celor două documente.

Ar trebui să menționez că suntem conștienți de eforturile care trebuie făcute pentru ca aderarea la zona euro să fie un succes. Indiferent de cât de mult se dorește accelerarea acestui proces, succesul său depinde de îndeplinirea unei mase critice a criteriilor de convergență reală și structurală cu zona euro. Învățămintele crizei din zona euro ne pun, fără echivoc, în fața acestei realități. Cu cât zona euro devine mai robustă, ca urmare a reformelor instituționale și politice, cu atât mai bine pentru noi.

În privința reformelor la nivelul zonei euro, aș dori să evidențiez, pe de o parte, respectul față de norme și de punerea lor în aplicare și, pe de altă parte, introducerea sistemelor de partajare a riscurilor. Printre acestea din urmă se numără un sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS) – care, împreună cu un Fond unic de rezoluție (SRF) mult mai puternic, va completa Uniunea bancară – și introducerea unor instrumente care să ajute statele membre ale UE să facă față șocurilor asimetrice. Din acest punct de vedere, are sens un buget al zonei euro.

Vă rog să-mi permiteți să fac unele comentarii referitoare la contextul macroeconomic din Europa. Redresarea economică din ultimii ani a depins în măsură covârșitoare de operațiunile neconvenționale efectuate de principalele bănci centrale și de ratele foarte scăzute ale dobânzilor.

Există încă niveluri înalte ale datoriei publice și private, care reprezintă o povară în special pentru țările zonei euro și care complică misiunea de normalizare a politicii monetare, de încetare a operațiunilor neconvenționale ale BCE. Din fericire, unele țări din regiunea noastră (inclusiv România) se află într-o situație mult mai bună din această perspectivă.

Inflația foarte scăzută îi determină pe unii să afirme că normalizarea politicii monetare ar trebui să mai aștepte încă, dar nu trebuie subestimate efectele perfide. Este însă probabil ca normalizarea politicii monetare – înțeleasă drept revenirea la niveluri real-pozitive ale ratei dobânzii de politică monetară – să fie un proces de durată, mai ales în Europa.

Riscuri majore persistă sau chiar sunt în creștere în economia mondială; acestea se datorează interconectării și sincronizării ciclurilor economice, căutării de randamente ridicate care a alimentat din nou bule speculative importante, tendinței de a recurge la măsuri protecționiste (care se adaugă tendințelor de fragmentare), precum și acumulării de riscuri sistemice pe piețele nebancare.

În ceea ce privește politica monetară, permiteți-mi să amintesc unele provocări.

Modelele pe care le folosesc băncile centrale au fost derutante în câteva rânduri; încă nu avem răspunsuri clare la întrebarea de ce inflația continuă să fie atât de scăzută în majoritatea țărilor UE, în pofida redresării economice.

Preocupările legate de stabilitatea financiară se află tot mai des în atenția noastră.

Există și alte nedumeriri, cum ar fi aplatizarea curbei Phillips, și aș menționa aici scăderea intermedierii financiare în unele state din afara zonei euro – în România și Ungaria în special. Acesta pare să fie un caz tipic de redresare în absența creditării, dar poate fi și rezultatul integrării financiare – întrucât companiile internaționale preferă să obțină credite de pe piețele externe (unde pot fi mai ieftine).

Ciclul financiar global constituie o provocare semnificativă. Aceasta se datorează și operațiunilor principalelor bănci centrale, măsurilor neconvenționale ale acestora; inversarea politicii monetare poate genera dificultăți majore, în special în cazul unui nivel ridicat de îndatorare externă, publică și/sau privată.

După cum afirmă Hélène Rey, este posibil ca trilema (fluxuri libere de capital, stabilitatea cursului de schimb și o politică monetară autonomă) să se fi transformat într-o dilemă; iar puterea politicii monetare ar consta în capacitatea de a controla fluxurile de capital – ceea ce reprezintă o misiune extrem de dificilă. Apelul tot mai frecvent la instrumentele macroprudențiale dovedește că o formăde factode control al capitalurilor revine în actualitate, atât pentru a asigura eficiența politicii monetare, cât și din considerente de stabilitate financiară.

Aș afirma și că flexibilitatea cursului de schimb a contribuit foarte mult la implementarea ajustării macroeconomice, acesta fiind și cazul României.

Subdezvoltarea creează provocări suplimentare pentru politica monetară, de vreme ce procesul de recuperare a decalajelor este însoțit de creșterea inflației (efectul Balassa-Samuelson). Poate că aceasta nu reprezintă o problemă în momentul de față, dat fiind contextul general, însă probabil va deveni o chestiune deranjantă în viitorul nu prea îndepărtat.

Migrația capitalului uman (care este foarte intensă în unele țări, inclusiv în România) exercită, de asemenea, o presiune puternică asupra salariilor și alimentează inflația.

Permiteți-mi acum să abordez câteva aspecte privind reglementarea. Este general acceptat în rândul specialiștilor, al nostru, al bancherilor centrali, că sectorul bancar european și-a curățat în mare parte bilanțurile și dispune de o capitalizare mai bună. În mod similar, reformele în domeniul reglementării și al supravegherii industriei financiare ne-au dus în direcția bună, fiind înregistrate progrese semnificative în vederea creșterii siguranței băncilor noastre. Cu toate acestea, sunt încă multe de făcut pentru a se atinge un nivel de confort adecvat.

Înainte de finalul intervenției mele, aș dori să mă refer la amenințarea protecționismului. Un risc enorm pentru economia globală îl reprezintă tentația de a renunța la angajamentul față de multilateralism și de a îmbrățișa protecționismul. Politicile de „sărăcire a vecinilor”(beggar thy neighbour)sunt foarte periculoase, după cum demonstrează clar istoria. Cu siguranță, comerțul trebuie să fie atât liber, cât și echitabil, iar angajamentele asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al altor forumuri trebuie respectate. Dacă nu apărăm piețele libere, putem deschide ușa unor conflicte comerciale de proporții și proliferării situațiilor de pe urma cărora toată lumea are de pierdut.

Dați-mi voie să închei afirmând că, în calitate de oficial român, sunt încrezător că s-au luat deja măsuri importante pentru a se asigura o cooperare mai strânsă în vederea soluționării aspectelor menționate anterior.

După cum știți, în momentul de față România deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar echipele noastre de la București și Bruxelles au obținut deja rezultate bune. Acestea au organizat 15 grupuri de lucru la nivelul Consiliului, au purtat negocieri în 18 ședințe de trialog cu Parlamentul European, au participat la peste 30 de întâlniri tehnice, printre care întâlniri bilaterale, consultări informale cu Parlamentul și Comisia. S-au finalizat lucrările și s-a convenit asupra a două dosare (Măsurile de reducere a riscurilor – pachetul bancar și Produsul Pan-european de pensii personale). S-a ajuns la un acord politic cu Parlamentul în ceea ce privește alte două dosare (Distribuția transfrontalieră a fondurilor și Regulamentul revizuit privind infrastructura pieței europene). Înțeleg că la nivelul Consiliului s-a stabilit o abordare generală asupra dosarului referitor la Sistemul european al supravegherii financiare.

Sunt convins că vom avea în continuare rezultate bune și că eforturile susținute ale tuturor părților implicate vor da roade. Poate că viitorul este incert, dar noi cu siguranță putem încerca să fim mai bine pregătiți.

Salveaza acest articol   del.icio.us | digg.com | slashdot.org | technorati.com | reddit | facebook | stumbleupon

 

nume foto

Oferte litoral Romania

 

 

bcr_sm.jpg
BCR, banca țării, a obținut un profit net de peste 1,2 miliarde de lei (258 milioane euro) în 2018, în creștere cu 80% față de anul precedent, pe baza rezultatului operaţional solid, a costurilor de risc reduse şi a performanțelor ridicate pe toate liniile de business. Cei puternici, nu se tem de ”taxa pe lăcomie” !
Sergiu_Manea_CEO_BCR.JPG
carduri_raiffeisen_jpg.png

Raiffeisen Bank a depasit pragul de 500.000 de carduri de credit, iar o alta noutate implementata in noiembrie este acordarea pe loc a cardurilor de credit in agentiile bancii sau in locurile special amenajate (cum sunt birourile mobile din magazinele eMag).        
 -----------------------------------------         

gettyimages_161098010_640x640.jpg

UPDATE: S&P confirmă la ”stabil” perspectiva ratingului pentru România. Se confirmă, încă o dată, că ratingul unei țări este similar cu ratingul celei mari mari bănci comerciale din sistem, respectiv BCR, banca țării, carea obținut un profit net de peste 1,2 miliarde de lei (258 milioane euro) în 2018, în creștere cu 80% față de 2017, pe baza rezultatului operaţional solid, a costurilor de risc reduse şi a performanțelor ridicate pe toate liniile de business.Standard & Poors’s, agenție de rating a riscului de credit, a păstrat la BBB- ratingul de țară al României, sub pretextul că mai așteaptă două săptămâni să vadă ce se întâmplă în țară. Normal să aștepte, când președintele Klaus Iohannis refuză să promulge Legea Bugetului.        
------------------------------------------        
Raiffeisen Bank lansează campania de comunicare a fondului
de pensii facultative (pilon 3) Raiffeisen Acumulare, încă o inițiativă care se adaugă celor din 2018: creșterea numărului de agenți de marketing (iunie 2018) și scăderea comisionului de
administrare (octombrie 2018).(mai mult la Bănci și macro)
raiffeisen_acumulare_pensii_p_f.jpg
raiffeisen_02.jpg

Powered by
alsys_data1.jpg
alsystravel_logo.jpg

Transferurile financiare pentru postările publicitate pot fi făcute
în contul RO64 RNCB 0281090594410001, BCR Floreasca - Media News Net SRL, J40/16178/29.08.2007, C.I.F. RO 22329021. Veți primi factura în format electronic. Va rugam semnalați transferul financiar la adresa breakingnewsjournal77@gmail.com  Tel. 0722.601.195


www.besthotels.ro
www.pensiunivaleaprahovei.ro
www.pensiunideltadunarii.ro
www.konkurs.ro
www.HelloRomania.eu
http://www.hotel-dana.ro/ro/index.htm
http://www.hotelsplendid.ro/
www.besthotels.ro

"TOP 10 AGENTII" - luna februarie       

EXIMTUR
-
afaceri corecte
PARALELA 45
- oferta superdiversificata
CHRISTIAN TOUR
- agresivitatea promovarii
SIMPA TURISM
- grija pentru tabere de vacanta
ROMANTIC TRAVEL

- poezia ofertelor
EUROLINES
- organizarea nemteasca
TRAVEL PLANNER
- perseverenta in calitate
ANA HOTELS
- luxul ofertelor SPA
TRANSILVANIA TRAVEL
- desprinderea de conventional
SINDROMANIA
- traditie in grija pentru sanatate

Pomme_dOr1.jpg
www.infotravelromania.ro
www.ulisetour.ro
www.pensiunideltadunarii.ro
http://www.mccc.mc/
http://www.romantictravel.ro
www.ramadaresortbudapest.hu
www.travelplanner.ro      

Miliardarii rusi se vor relaxa pe o insula privata

Miliardarii rusi vor putea locui pe propria insula nenaturala in Marea Neagra, informeaza site-ul postului de televiziune britanic Sky News. Constructia va incepe anul viitor pe o ampla si luxoa... mai multe detalii

Schimbări în managementul DPD

  DPD Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de coletarie si curierat expres, anunta schimbari strategice in echipa de conducere. Danail Danailov, membru al C... mai multe detalii

Grupul VELUX câștigă aurul la prestigioasa competiție internațională EPICA Awards

Grupul VELUX câștigă aurul la prestigioasa competiție internațională EPICA Awards, singurul premiu creativ jurizat de jurnaliști, pentru campania intitulată „The Indoor Generation - Ge... mai multe detalii

Alfredo Seafood obține certificarea MSC

Alfredo Seafood,una dintre cele mai importante marci din Romania, sub a carei denumire sunt importate si distribuite produse din peste si fructe de mare, anunta obtinerea certificarii MSC (Marit... mai multe detalii

Penalitățile comerciale pot fi supuse TVA

Companiile care închiriază proprietăți sau prestatorii de servicii pe bază de abonament precum:telecomunicațiile (telefonie, internet, televiziune), utilitățile publice, publicațiile e... mai multe detalii

Tren direct Cluj-Viena, din 9 decembrie

De duminică circulă un tren direct între Cluj şi Viena şi vestea este bună, fiindcă România este tot mai izolată din punct de vedere feroviar şi trenurile internaţionale sunt în declin.... mai multe detalii

Propunerea Directivei UE. Impozitarea activitaților digitale

Autor: Alexander Milcev, Partener, Liderul Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România La nivel european, asistăm la o dezbatere aprinsă între statele membre pe pr... mai multe detalii

AmCham cere retragerea OUG propusa de MFP

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania) a anunţat, miercuri, că solicită retragerea imediată a proiectului de Ordonanţa de Urgenţă privind noile măsuri fiscale anuntaţe ... mai multe detalii

Acțiunile Erste Bank și Raiffeisen Bank, prăbușire la Bursă

Acțiunile proprietarului BCR, grupul austriac Erste Group Bank AG, și cele ale rivalului Raiffeisen Bank International se depreciază puternic miercuri, după măsurile anunțate de Guvernul Rom... mai multe detalii

Guvernul mdifică pragul dobanzii raprtat la ROBOR

Activele băncilor vor fi impozitate dacă nivelul ROBOR va depăși nivelul de 2% a anunțat, vineri, premierul Viorica Dăncilă, în ședința de guvern în care a fost aprobată ordonanța cu&n... mai multe detalii

CC investigheaza bancile comerciale

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație la băncile comerciale pentru a vedea dacă între acestea există înțelegeri ilegale privind concurența pe piața liberă. CC a făcut public... mai multe detalii

CTP castiga premiul Best Warehouse Developer

CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, isi reconfirma pozitia de lider al pietei loca... mai multe detalii

Bancpost nu mai există

De la 1 ianuarie 2019, Bancpost nu mai există, după ce a post preluată prin fuziune prin absorbție de Banca Transilvania. Managementul BT a dat un mesaj clienților. „Suntem bucu... mai multe detalii

Rezervele internaíonale ale României, 36,8 miliarde euro

La 31 decembrie 2018, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 33.065 milioane euro, față de 32.531 milioane euro la 30 noiembrie 2018. În cursul lunii au... mai multe detalii

Monede dedicate preluării președinției UE

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de07  ianuarie 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul ... mai multe detalii

Directorul Băncii Mondiale a demisionat

Jim Yong Kim si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Bancii Mondiale, pentru a lucra in sectorul privat. Informatia a fost confirmata de surse citate de publicatiile The Gu... mai multe detalii

INS a revizuit dinamica de creștere a economiei

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în sus, vineri, de la 4,3% la 4,4%, pe seria brută, creşterea economică din al treilea trimestru al anului trecut, faţă de aceeaşi perioa... mai multe detalii

Mastercard, amendată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a amendat Mastercard cu 570,56 milioane de euro pentru că a limitat posibilitatea comercianţilor de a beneficia de condiţii mai bune oferite de băncile stabilite în altă pa... mai multe detalii

ANAF declanșează operațiunea ”Iceberg”

”Operaţiunea „Iceberg” se va desfăşura pe întreaga durată a anului 2019 şi presupune intensificarea controalelor şi eficientizarea derulării acestora la companiile mari, cu scopul ... mai multe detalii

Activitatea Consiliului Concurenței în 2018

INVESTIGAŢII DECLANŞATE • În 2018 au fost declanşate 16 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, cu trei mai puține față de anul precedent şi, în acelaşi t... mai multe detalii

Isărescu: Vreți dobânzi mai mici ? S-o credeți voi !

Guvernatorul Mugur Isărescu este chestionat de senatorul ALDE Daniel Zamfir pe tema ROBOR. Zamfir îl întreabă pe Isărescu dacă indicatorul ROBOR a fost manipulat de către bănci. Isăre... mai multe detalii

Isărescu și pitpalacii TV

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și-a arătat adevărata față, în ceea ce privește respectul său pentru presă. Isărescu despre Vâlcov: ”Se duce la televizor, sunt acol... mai multe detalii

Raiffeisen Acumulare, cel mai performant fond de pensii

La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2019, eveniment organizat de Bursa de Valori Bucuresti, Raiffeisen Acumulare a primit titlul de „Cel mai performant fond de pensii private Pilon III”. F... mai multe detalii

Au fost aprobate normele metodolocice la ”Prima Casă”

Ministerul Finanţelor Publice şiMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) au adoptat normele metodologice de aplicare aLegii pentru modificarea şi completarea... mai multe detalii

Nou președinte executiv la BCR Leasing

BCR Leasing va avea, din 15 martie a.c., un nou președinte executiv, Vlad Vitcu urmând să preia această poziție. Cu o experiență de 20 de ani în industria financiar-bancară, Vlad Vit... mai multe detalii

Studiu CRBE

În 2018 au fost livrați 431.000 m², dintre care 50% sunt situați în București;  Rata de neocupare a atins 3,7%, iar cele mai multe spații livrate au fost ocupate de companii d... mai multe detalii

City Grill a preluat Becker Brau

Grupul City Grill, cel mai important grup românesc de restaurante din piața locală, face un pas important pentru extinderea în centrul Bucureștiului prin preluarea spațiului fostei berării... mai multe detalii

Renovarea Sucursalei BNR Constanța

... mai multe detalii

Inscrie-te pentru newsletter

Aboneaza-te acum!